Brixo är ett fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet

Vi lever i en tid då digitaliseringen driver på betydande förändring i många olika branscher. I denna tid har finansbranschen kommit att bli något av ett epicentrum för denna förändringsprocess. En av de aktörer som har vuxit fram är Brixo, ett svenskt bolag som ämnar förändra det sätt på vilket vi förhåller oss till finansiella tjänster och krediter.

Men hur utmanar de då det etablerade banksystemet? Och vilka möjligheter och utmaningar står företaget inför? I denna artikel utforskar vi dessa frågor!

3 sätt på vilka Brixo utmanar de traditionella bankerna

Företaget ifråga utmanar det traditionella banksystemet på följande sätt:

  • Affärsmodell. Brixo AB har utformat en affärsmodell som kombinerar traditionella finansiella tjänster som krediter och lån med modern teknik. Genom att använda avancerad dataanalys och automatiserade processer kan företaget snabbt och effektivt utvärdera kreditrisken hos sina kunder. Detta gör det möjligt för företaget att erbjuda ekonomiska lösningar som är mer flexibla och individanpassade än de som traditionella banker erbjuder.
  • Teknisk innovation. En av företagets styrkor är dess förmåga att använda ny teknik på ett innovativt sätt. Företaget har investerat i en robust IT-plattform som inte bara hanterar risk och kreditbeslut utan även ger en bättre användarupplevelse. Med hjälp av PSD2 och Open Banking kan de erbjuda sina kunder enklare och säkrare tjänster. På så vis särskiljer de sig ytterligare från de traditionella bankerna.
  • Kundfokus. Till skillnad från större, mer traditionella banker har denna aktör en affärsmodell som fokuserar på kundupplevelsen. Med transparenta priser och villkor, snabba beslut och ett användarvänligt gränssnitt förenklar de för kunderna. Kunderna får nämligen enklare att förstå vilka tjänster de använder och hur dessa fungerar. Denna kundcentrering har gett företaget höga betyg på plattformar som Trustpilot, vilket skapar ett förtroende bland potentiella kunder.

Utmaningar som företaget står inför

Värt att notera är att Brixo, likt alla fintechbolag, har en komplex regulatorisk miljö att hantera. För att kunna utmana det traditionella banksystemet måste företaget agera i enlighet med de regler och standarder som Finansinspektionen sätter upp. Detta innebär att företaget ständigt måste uppdatera sina processer och system för att hålla jämna steg med det föränderliga regelverket.

Edgar Andreasson